இந்தியன் எக்ஸ்ப்ரஸில் ஷாராஜ் பற்றிய சிறப்புக் கட்டுரை

30 நவம்பர் 2013, சனிக்கிழமை, இந்தியன் எக்ஸ்ப்ரஸ் கோவைப் பதிப்பு நாளிதழில் வெளியான, ஓவியர் பற்றிய சிறப்புக் கட்டுரை